(Rynek Zdrowia) Eksperci są zgodni: Polska potrzebuje jednolitej strategii walki z nałogami

04 czerwca 2024

W szeroko zakrojonej dyskusji uczestniczyli przedstawiciele wielu środowisk medycznych i okołomedycznych, w tym: NFZ, AOTMiT, GIS, Narodowego Instytutu Onkologii, Polskiego Towarzystwa Alergologicznego, Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, a także eksperci uniwersyteccy,  przedstawiciele jednostek badawczych III sektora i administracji państwowej. Przeczytaj artykuł:https://www.rynekzdrowia.pl/Polityka-zdrowotna/Eksperci-sa-zgodni-Polska-potrzebuje-jednolitej-strategii-walki-z-nalogami,259190,14.html

(Na Temat) Światowy Dzień bez Tytoniu. Eksperci: potrzebujemy krajowej, jednolitej strategii walki z nałogami

04 czerwca 2024

Światowy Dzień bez Tytoniu co roku staje się okazją do podjęcia dyskusji o problemie związanym z paleniem tytoniu i analiz konsekwencji, jakie powoduje nałóg, któremu ulega każdego dnia prawie 30 procent Polaków. Tym razem wyzwanie wytyczenia dróg walki z papierosami podjęło się grono ekspertów zaproszonych przez Forum Zdrowia Związku Przedsiębiorców i Pracodawców. Przeczytaj artykuł:https://natemat.pl/557831,swiatowy-dzien-bez-tytoniu-jaka-powinna-byc-strategia-walki-z-nalogami?