O ICS

Naszą misją jest skuteczna odpowiedź na wyzwania zdrowotne, zwłaszcza w zakresie profilaktyki chorób cywilizacyjnych.

Instytut Człowieka Świadomego to organizacja pozarządowa, która działa nieprzerwanie od 2017 roku. Tworzą go ludzie zaangażowanie w edukację zdrowotną oraz budowę świadomego i zdrowszego społeczeństwa, eksperci ochrony zdrowia, lekarze, specjaliście ds. komunikacji, analitycy.

Jako Stowarzyszenie wspieramy pacjentów, kadry medyczne oraz instytucje ochrony zdrowia w stawianiu czoła największym wyzwaniom zdrowotnym naszych czasów, takim jak palenie tytoniu, otyłość, nadciśnienie i choroby układu krążenia, cukrzyca, nadmierne spożywanie alkoholu i in. Nie jest to łatwe zadanie, ale wspólnie z ekspertami będziemy tworzyć programy i kampanie wspomagające mądre, świadome prozdrowotne wybory.

Poszukujemy skutecznych rozwiązań w zakresie zdrowia publicznego poprzez budowanie koalicji z przedstawicielami instytucji państwowych i prywatnych, towarzystw medycznych i naukowych oraz innych organizacji wspierających ideę zdrowego życia.

Nasz zespół już dzisiaj posiada duży potencjał tworzenia takich rozwiązań. Oprócz medycyny, posiadamy ekspertyzę w zakresie zdrowia publicznego oraz działań medialnych, a więc w tych obszarach, które wspólnie się uzupełniają i tworzą fundament skutecznych działań prozdrowotnych.

Z każdym rokiem zwiększa się skuteczność tzw. medycyny naprawczej, wprowadzane są nowe, zaawansowane, niezwykle potrzebne, jednak z reguły bardzo kosztowne technologie i procedury medyczne. Nie mamy jednak żadnych wątpliwości, że lepiej zapobiegać niż leczyć.

Zapraszam do współpracy.

dr Janusz Krupa
Prezes Instytutu Człowieka Świadomego