(Rynek Zdrowia) Eksperci są zgodni: Polska potrzebuje jednolitej strategii walki z nałogami

04 czerwca 2024
  • Eksperci są zgodni, że owocem wszelkich analiz, konsultacji i spotkań powinno być jasne wytyczenie kierunków i sposobów, jakie powinna obrać Polska, aby zredukować liczbę palaczy
  • – Przegląd systematyczny jest na szczycie piramidy wiarygodności Światowej Organizacji Zdrowia. Takie przeglądy stają się podstawą dla WHO do wykonywania określonych rekomendacji – wyjaśnił dr Krzysztof Łanda, były wiceminister zdrowia
  • – Apeluję, żebyśmy stworzyli jednolitą politykę i dyskutowali w oparciu o dowody naukowe. Abyśmy mogli to osiągnąć, musimy mówić językiem evidence based medicine – dodał dr Krzysztof Łanda

W szeroko zakrojonej dyskusji uczestniczyli przedstawiciele wielu środowisk medycznych i okołomedycznych, w tym: NFZ, AOTMiT, GIS, Narodowego Instytutu Onkologii, Polskiego Towarzystwa Alergologicznego, Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, a także eksperci uniwersyteccy,  przedstawiciele jednostek badawczych III sektora i administracji państwowej.

Przeczytaj artykuł:
https://www.rynekzdrowia.pl/Polityka-zdrowotna/Eksperci-sa-zgodni-Polska-potrzebuje-jednolitej-strategii-walki-z-nalogami,259190,14.html