(Medexpress) Dr Janusz Krupa: W Polsce nie edukuje się grup ryzyka. Odsetek palących rośnie, a młodzi mężczyźni tyją na potęgę

16 kwietnia 2024
Rozmowa z dr Januszem Krupą, prezesem Instytutu Człowieka Świadomego, przeprowadzona podczas III Kongresu Zdrowia Kobiet.

W „Krajowym planie transformacji” określono czynniki ryzyka odpowiadające za utratę największej liczby lat przeżytych w zdrowiu dla kobiet i mężczyzn. Jakie to czynniki i jakie w tym kontekście są wyzwania dla Polski?

Wymienię trzy najważniejsze czynniki. Pierwszy i tak naprawdę najistotniejszy czynnik ryzyka dla naszego zdrowia to palenie papierosów. Drugi czynnik to nadciśnienie tętnicze. Trzecim jest nadmierna masa ciała, czyli nadwaga i choroba otyłościowa.

Gdybyśmy pomyśleli o tym patofizjologicznie to nadciśnienie bardzo często bywa powikłaniem albo palenia papierosów, albo nadmiernej masy ciała, więc skupiałbym się głównie na tych dwóch aspektach. W ryzykach zdrowotnych wymieniony jest także alkohol. Jest on odpowiedzialny za szereg chorób.

Jakie to rodzi wyzwania zdrowotne dla Polski i co możemyz tym zrobić?

Moim osobistym zdaniem problemem jest brak systemu profilaktyki uczenia zachowań prozdrowotnych. Nie ma w Polsce dobrej edukacji dla młodzieży ani dla młodych dorosłych. W ostatnich latach w wielu krajach udało się ograniczyć liczbę palących osób odsetek. W Polsce ten odsetek wzrósł.

Pewnie nie wszyscy sobie zdają sprawę, ale jeżeli chodzi o nadwagę i otyłość grupą najszybciej przybierającą masy ciała w Polsce są młodzi mężczyźni między 25. a 35. rokiem życia. Ja jeszcze nie widziałem żadnych programów nastawionych właśnie na tę grupę społeczną, a to tutaj rodzi się problem. Otyłość jest matką co najmniej dwustu różnych chorób, więc jeżeli sobie nie poradzimy z tą epidemią, nie poradzimy sobie potem z naprawieniem jej skutków.

źródło: https://www.medexpress.pl/wydarzenia-kampanie/dr-janusz-krupa-w-polsce-nie-edukuje-sie-grup-ryzyka-odsetek-palacych-rosnie-a-mlodzi-mezczyzni-tyja-na-potege/